KAYIT CİHAZLARI KATEGORİSİNDEKİ TÜM ÜRÜNLER LİSTELENİYOR

Stok Durumu: Marka:

Resim Marka Ürün Adı Ürün Kodu Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Stok Mağusa Mağusa Sepet Stok Lefkoşa Lefkoşa Sepet
HAIKON HAIKON DS-7108HGHI-F1 8 KANAL HIBRIT HD-TVR KAYIT CİHAZI DS-7108HGHI-F1/N -- 0 1
HAIKON HAIKON DS-7116HGHI-F1/N16 16 KANAL HIBRIT HD-TVR KAYIT CİHAZI DS-7116HGHI-F1/N16 -- 1 0
WEGA ALHUA DHI-XVR4104HS 4 KANAL 1080P NVR DHI-XVR4104HS -- 0 0
BALANDI BALANDI TK-9504AHD 4CH 960P AHD+ANALOG+IP HIBRIT H TK9504 -- 0 0
EVERVOX EVERVOX EVDH-523CN 16KANAL 1080P AHD+ANALOG+IP DVR EVDH-523CN -- 0 0
EVERVOX EVERVOX EVDN-521A 4KANAL 1080P IP DVR EVDN-521A -- 0 0
HAIKON HAIKON DS-7104HGHI-F1 4 KANAL HIBRIT HD-TVR KAYIT CİHAZI DS-7104HGHI-F1 -- 0 0
HAIKON HAIKON DS-7204HQHI-K1 4 KANAL HIBRIT HD-TVI KAYIT CİHAZI DS-7204HQHI-K1 -- 0 0
HAIKON HAIKON DS-7208HQHI-K1 8 KANAL HIBRIT HD-TVI KAYIT CİHAZI DS-7208HQHI-K1 -- 0 0
NEUTRON NEUTRON TRA6216-4HD 16 KANAL+IP 1080P AHD DVR GUVDVRTRA6216 -- 0 0
PASCAL PASCAL HGDH22-2104 4 KANAL 4 SES 720P AHD DVR HGDH22-2104 -- 0 0
PASCAL PASCAL HGDH22-2108 8 KANAL 4 SES 720P AHD DVR HGDH22-2108 -- 0 0
PASCAL PASCAL 16 KANAL HDVR 1080P DVR WGDH22-2316 -- 0 0
URANIUM URANIUM HAVİT UR-ANHHA116221 16 KANAL 2 SES AHD 1080p DVR UR-ANHHA11621 -- 0 0
URANIUM URANIUM HAVİT UR-ANHHA1441 4 KANAL 4 SES AHD DVR UR-ANHHA1441 -- 0 0
URANIUM URANIUM HAVİTUR-ANHHA1841 8 KANAL 4 SES AHD DVR UR-ANHHA1841 -- 0 0
URANIUM URANIUM HAVİT UR-ANHHA2441 4 KANAL 4 SES AHD 1080p DVR UR-ANHHA2441 -- 0 0
URANIUM URANIUM HAVİT UR-ANHHA2881 8 KANAL 4 SES AHD 1080p DVR UR-ANHHA2881 -- 0 0
URANIUM URANIUM UR-ANHD822HVR 8 KANAL AHD+ANALOG+IP TRIPLE UR-ANHD822HVR -- 0 0
URANIUM URANIUM UR-ANP162H 16 KANAL1080 FULL HD NVR UR-ANP162H -- 0 0
URANIUM URANIUM UR-GRHD1612HVR 16 KANAL 2 SES 960P AHD DVR UR-GRHD1612HVR -- 0 0
URANIUM URANIUM UR-GRHD414HVR 4 KANAL 4 SES 960P AHD DVR UR-GRHD414HVR -- 0 0
URANIUM URANIUM UR-GRHD814HVR 8 KANAL 4 SES 960P AHD DVR UR-GRHD814HVR -- 0 0
URANIUM URANIUM 8 KANAL 1080P AHD+ANALOG+IP DVR UR-ANHD2841 -- 0 0
WEGA WEGA WGDH32-8108 8 KANAL 4 SES 1080P 1*6TB DİSK KAPASİTESİ AHD DVR WGDH32-8108 -- 0 0
WEGA WEGA WGDH32-8208 8 KANAL 4 SES 1080P 1*6TB DİSK KAPASİTESİ AHD DVR WGDH32-8208 -- 0 0
WEGA WEGA WGDN32-5104 4 KANAL ONVİF 1080P NVR WGDN32-5104 -- 0 0
WEGA WEGA WGDN32-5108 8 KANAL ONVİF 1080P NVR WGDN32-5108 -- 0 0
WEGA WEGA WGDN32-5116 16 KANALONVİF 1080P NVR WGDN32-5116 -- 0 0
WEGA WEGA WGDN32-8336 32 KANAL ONVİF 1080P NVR WGDN32-8336 -- 0 0
WEGA WEGA WGDN32-9325 25 KANAL ONVİF 1080P NVR WGDN32-9325 -- 0 0
WEGA WEGA 16 KANAL 1080P AHD DVR 8416 -- 0 0
WEGA WEGA 4 KANAL NVR 1080P WGDN32-8104 -- 0 0
WEGA WEGA 4 KANAL 1080N 4 SES AHD DVR 8304 -- 0 0
WEGA WEGA 4 KANAL 1080P AHD WGDH32-8104 -- 0 0
WEGA WEGA 8 KANAL NVR 1080P WGDN32-8108 -- 0 0
WEGA 8 KANAL 1080N 4 SES AHD DVR 8308 -- 0 0
16 KANAL NVR 1080P WGDN32-8216 -- 0 0